page contents
http://www.hibstation.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 รู้จักกับทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 ผลิตภัณฑ์

 ติดต่อเรา

จี้รัฐให้งบป้องกันเอดส์สิทธิ์บัตรทองหลังงบกองทุนโลกหมด

จี้รัฐให้งบป้องกันเอดส์สิทธิ์บัตรทองหลังงบกองทุนโลกหมด

จี้รัฐให้งบป้องกันเอดส์สิทธิ์บัตรทองหลังงบกองทุนโลกหมด

     นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในการนำเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมงบบริการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในส่วนของ “งบค่าบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี” จำนวน 400.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดตั้งงบใหม่ที่เป็นไปตามมติคณะกรรมการเอดส์ชาติ ทั้งนี้ได้เป็นไปตามแผนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ภายหลังจากที่งบกองทุนโลก (Global Fund) ได้หมดลง

     ทั้งนี้ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าประเทศไทยได้ดำเนินการด้านการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในการช่วยให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างทั่วถึงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก แต่ในด้านการป้องกันนั้นพบว่ายังให้ความสำคัญไม่มากนัก แม้ว่าปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่ยังคงพบอัตราการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มที่เป็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน เยาวชน และกลุ่มหลากหลายทางเพศ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการเดินหน้าเรื่องนี้ พร้อมเดินหน้าต่อยอดโครงการต่างๆ ภายหลังจากที่งบกองทุนโลกสิ้นสุดลง

     นายนิมิตร์ กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักและไม่คิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือมีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อได้ ดังนั้นในการป้องกันจึงต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าเรื่องเอดส์เป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกคนมีโอกาสที่จะรับเชื้อเท่ากัน เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมากขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับถุงยางอนามัย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าคนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการเข้าถึงถุงยาง แม้ว่ารัฐจะมีงบประมาณจัดซื้อถุงยางอนามัย แต่เป็นการแจกจ่ายให้เฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ส่งผลให้ยังเกิดปัญหาการเข้าถึง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับค่ารักษา การให้ยาต้านไวรัสกับผู้ติดเชื้อไปตลอดชีวิต การลงทุนในการป้องกันจะมีความคุ้มค่ากว่าและใช้งบประมาณที่น้อยมาก

     “แม้ว่าปีนี้ บอร์ด สปสช.จะเสนอตั้งงบค่าบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี แต่ยังเป็นเพียงการเสนองบประมาณขาขึ้นเท่านั้น อยากให้รัฐบาลและสำนักงบประมาณเห็นถึงความจำเป็นของการป้องกันเอดส์ โดยงบที่ได้นี้เป็นการนำไปใช้เพื่อการป้องกันโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีผลต่อการดูแลประชากรทั้งหมด” นายนิมิตร์ กล่าว

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/9469

Tags : ข่าวสารสุขภาพ , ป้องกันเอดส์ , โรคเอดส์

view

 หน้าแรก

 สมาชิก

 โปรโมชั่น

 ผลิตภัณฑ์

 แจ้งเลขที่ EMS

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view