page contents
http://www.hibstation.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 รู้จักกับทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 ผลิตภัณฑ์

 ติดต่อเรา

เคล็ดลับฉบับลดเบาหวาน

เคล็ดลับฉบับลดเบาหวาน

เคล็ดลับฉบับลดเบาหวาน

     จากสถิติพบว่าประชากรไทยจำนวน 3.2 ล้านราย มีภาวะเบาหวาน และมีผู้ป่วยเบาหวานเพียงร้อยละ 6.25 จากจำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดที่มีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ยิ่งไปกว่านั้นคาดว่าในอีก 20 ปีประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3 ล้านคน จากการที่มีวิถีชีวิตแบบคนในเมืองหลวง อาทิ ไม่มีการออกกำลังกาย รับประทานอาหารจานด่วน การมีเครื่องผ่อนแรงต่างๆ ทำให้ผู้คนมีแนวโน้มของน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น

     เคล็ดลับการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และวิธีป้องกันการเกิดเบาหวาน ได้ถูกถ่ายทอดผ่านกิจกรรมเสวนา "เช็กน้ำตาล คุมเบาหวาน ต้านโรคแทรกซ้อน" โดยเชิญ พญ.เกษนภา เตกาญจนวนิช นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน และ อ.สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

     พญ.เกษนภา กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของการรักษาโรคเบาหวานคือการทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้เฉกเช่นคนปกติ เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาว แต่หากไม่ดูแลตนเองจะเกิดโรคแทรกซ้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้นการคุมเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การรักษาเบาหวาน ไม่ใช่เพียงการใช้ยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเท่านั้น แต่ควรมีการบริหารจัดการตนเองหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การคุมอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ยาที่เหมาะสม และหมั่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ซึ่งการบริหารจัดการตนเองควรเริ่มจากการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การมีวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำ การใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำและการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ผลข้อมูลของระดับน้ำตาลในเลือดแบบเรียลไทม์จะช่วยกำหนดทิศทางให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้ทันที ทั้งการเพิ่ม-ลด อาหาร ยาและการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

     ขณะที่ อ.สง่า เผยว่า ไม่ว่าจะมีภาวะเบาหวานหรือไม่มีก็ตาม ทุกคนจำเป็นต้องมีหลักการรับประทานอาหารที่เหมือนกัน คือรับประทานอย่างสมดุล คนที่เป็นเบาหวานก็ต้องคุมอาหารเพื่อให้ระดับน้ำตาลอยู่ในภาวะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ส่วนคนทั่วไปก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภท แป้ง มัน หวาน และเค็ม การรับประทานผักและผลไม้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ต้องเลือกผลไม้ที่ไม่หวานจัด อาทิ ฝรั่ง แอปเปิ้ล ชมพู่ แก้วมังกร และส้มโอ เป็นต้น

     ก่อนจบการเสวนาวิทยากรทั้ง 2 ท่านได้ทิ้งท้ายว่า ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้อง “กินอยู่เป็น กินอย่างทางสายกลาง อย่ากินตามกระแส และที่สำคัญ ต้องไม่อดอาหาร และหมั่นตรวจเช็กระดับน้ำตาลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ

ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20150210/201062.html

Tags : ข่าวสารสุขภาพ , เคล็ดลับฉบับลดเบาหวาน

view

 หน้าแรก

 สมาชิก

 โปรโมชั่น

 ผลิตภัณฑ์

 แจ้งเลขที่ EMS

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view