page contents
http://www.hibstation.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 รู้จักกับทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 ผลิตภัณฑ์

 ติดต่อเรา

กรมอนามัยสร้างต้นแบบ "ฟิตเนส" จับผู้บริหาร-จนท.ออกกำลัง 3 ช่วงเวลา

กรมอนามัยสร้างต้นแบบ "ฟิตเนส" จับผู้บริหาร-จนท.ออกกำลัง 3 ช่วงเวลา

กรมอนามัยสร้างต้นแบบ "ฟิตเนส" จับผู้บริหาร-จนท.ออกกำลัง 3 ช่วงเวลา

     กรมอนามัยเปิดตัวห้องออกกำลังกายใหม่ หวังเป็นต้นแบบฟิตเนสทั่วประเทศ ย้ำต้องได้มาตรฐาน 5 ด้าน เตรียมเดินหน้าเป็น Health Model ให้องค์กรอื่น จับผู้บริหาร บุคลากรออกกำลังกาย 3 ช่วงเวลา วอนงดใช้ลิฟต์      

       วันนี้ (26 ก.พ.) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเปิดห้องออกกำลังกาย กรมอนามัย ว่า กรมฯ จะเดินหน้าเป็น Health Model ให้แก่องค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังกาย ซึ่งเรื่องของสถานที่นั้นมีความสำคัญมาก โดยห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ของกรมอนามัยที่เปิดใหม่นี้จะเป็นศูนย์ต้นแบบสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องได้มาตรฐาน ได้แก่ 1.มาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารและคุณลักษณะภายในมีความมั่นคง แข็งแรง เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กลุ่มเครื่องเล่นต้องจัดเป็นสัดส่วน เช่น สายพาน ลู่วิ่งต่างๆ ยกเวท 2.มาตรฐานด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น มีระบบและรายงานการตรวจเช็กอุปกรณ์ออกกำลังกายให้มีความแข็งแรง ทนทาน สะอาด และพร้อมใช้งานทุกวัน ซึ่งอุปกรณ์ของกรมฯ เป็นการเช่า หากมีการชำรุดก็พร้อมเปลี่ยนได้ทันที รวมไปถึงมีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายให้ครบกล้ามเนื้อทุกส่วน      

       นพ.พรเทพ กล่าวว่า 3.มาตรฐานด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ เช่น บุคลากรผู้ให้บริการออกกำลังกาย ต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา และผ่านการ อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Instructor Exercise) ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างกรมอนามัยและสถาบันการศึกษา 4.มาตรฐานการให้บริการ เช่น จัดทำป้ายคำแนะนำ และคำเตือน ในการออกกำลังกาย โดยติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาเองว่าทำอย่างไรถึงจะถูกต้อง และ 5.มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ ต้องทำอย่างไร เมื่อหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจะดำเนินการอย่างไร เรียกรถพยาบาลอย่างไร      

       "นอกจากนี้ กรมฯ เตรียมที่จะติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ในห้องออกกำลังกายของกรมฯ ด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วฟิตเนสทุกแห่งควรมีการเตรียมเครื่องนี้ไว้ให้บริการเผื่อภาวะฉุกเฉินด้วย ซึ่งแน่นอนว่าฟิตเนสของกรมอนามัยจะเป็นต้นแบบและมาตรฐานในการออก พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะดูแลมาตรฐานของฟิตเนส สปา เป็นต้น ด้วย โดยการออกกำลังกายนั้นจะออกกำลังกายตามสมรรถภาพร่างกายตัวเอง และจะต้องมีวินัย เพราะช่วงแรกจะมีความยากลำบาก เพราะมีการดึงไกลโคเจนจากตับทำให้รู้สึกเหนื่อย แต่หากจุดติดแล้วก็จะรู้สึกสนุกและสบายจากการออกกำลังกาย" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว    

       นพ.พรเทพ กล่าวว่า กรมฯยังมีนโยบายเรื่ององค์กรส่งเสริมออกกำลังกาย ปี 2558 ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรของกรมฯทุกคนเข้าร่วมออกกำลังกายทุกวัน ได้แก่ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เวลา10.30 - 10.45 น. ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในห้องออกกำลังกาย เช่น แอโรบิก หรือเล่นฟิตเนส เวลา 15.30 - 17.00 น. ถีบจักรยานตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ และออกกำลังกายที่สวนสุขภาพ กรมอนามัย      

       ทั้งนี้ ห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของกรมอนามัยเปิดให้บริการ 4 ห้องคือ 1.ห้องคลินิกหุ่นดี คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมทำอย่างไรถึงจะหุ่นดี หุ่นสวยไม่มีโรค 2.ห้องออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์มากมาย โดยจะเปิดในเวลา 09.00-19.00 น. ค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งละ 50 บาท รายเดือน 500 บาท รายปี 4,000 บาท บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ครั้งละ 30 รายเดือน 300 บาท รายปี 2,000 บาท ส่วนบุคลากรกรมอนามัยไม่เสียค่าบริการ 3.ห้องกิจกรรม จะมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม เวลา 16.00-17.00 น. และ 4.ห้องกายภาพบำบัด ที่ให้การรักษาฟื้นฟู และป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย โดยจัดให้มีนักกายภาพบำบัดคอยให้การดูแล

ที่มา: http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000023557

Tags : ข่าวสารสุขภาพ , กรมอนามัยสร้างต้นแบบ ฟิตเนส

view

 หน้าแรก

 สมาชิก

 โปรโมชั่น

 ผลิตภัณฑ์

 แจ้งเลขที่ EMS

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view